Menu Bij Lies en Dré

Intuïtief

Bij Lies en Dré


Hieronder het totale overzicht van alle intuïtieve vaardigheden die wij toe kunnen passen in een healing of workshop.
Klik via het menu om snel te kunnen schakelen tussen de verschillende onderwerpen.

Tarot


Wat is Tarot?

De Grote Arcana Kaart(en) van vandaag:


Elke dag is terug te leiden tot een Grote Arcana kaart of kaarten, met een betekenis en advies voor die dag.

Voor vandaag is dit in het kort:


Wilt u weten wat het advies van uw geboortedag is?
Neem even contact op voor een afspraak.

De herkomst van de tarot

Oude religies en spirituele gebruiken

Maan De herkomst van de tarotkaarten ligt eigenlijk in het duister en is even raadselachtig als de beelden zelf. De beelden op de 22 kaarten van de grote Arcana bevatten allerlei symbolische verwijzingen naar oude religies en spirituele gebruiken.

Wat in ieder geval zeker is, is dat het tarot (of tarock) kaartspel in de 13e eeuw voor het eerst opduikt in Europese documenten. De oudst bekende Tarotkaarten stammen uit de15e eeuw.

Het prentenboek van de duivel

De tarot was in de late middeleeuwen erg populair bij de gewone mensen. Niet alleen om er de toekomst mee te voorspellen, maar vooral als een gewoon kaartspel. De paus vond dat toekomst voorspellen maar niets. Hij verbood het 'prentenboek van de duivel', maar dat kwam de populariteit van de tarot uiteindelijk alleen maar ten goede. En door de uitvinding van de boekdrukkunst aan het eind van de Middeleeuwen is ondanks de banvloek toch een schat aan informatie bewaard gebleven.

Geheimen van Egyptische priesters

Tarotkaarten werden in de 18e eeuw herontdekt door Antoine Court de Gébelin die op visite was bij vrienden die met de tarot aan het spelen waren. Hij onderzocht de kaarten van de Grote Arcana (de troefkaarten) en kwam tot de conclusie dat het een meer dan drieduizend jaar oude geheime doctrine van Egyptische priesters bevatte. Hij beschrijft de kaarten in een omvangrijk werk "Le Monde Primitif Analysé et Comparé avec Le Monde Moderne" (1773) als 'het enige dat van de verloren schatten van de Egyptische bibliotheek is overgebleven.'

Katharen

Arthur E. Waite, de geestelijk vader van het Rider Waite Tarotspel, dat geïllustreerd is door Pamela Colman Smith meende dat de oorsprong van het spel bij de Katharen lag. Aleister Crowley, bedenker van de Crowley Tarot (die uitgevoerd is door Lady Frieda Harris) zag daarentegen ook meer in de Egyptische theorie.

Tarot en Kabbalisme

Ook worden er overeenkomsten gezien tussen de 22 kaarten van de grote Arcana en de kabbalistische betekenis van de 22 letters van het Hebreewse alfabet. En er zijn mensen die menen dat de tarot een Indische oorsprong heeft.

Arcana geheimen

Zon Een andere theorie stelt dat slechts de 22 kaarten van de grote Arcana een oudere oorsprong heeft en plaatst het ontstaan van de 56 kaarten van de Kleine Arcana in de Middeleeuwen. Arcana is meervoud van het Latijnse woord 'arcanum' dat geheim betekent.

Men neemt wel aan dat het woord 'tarot' is ontstaan uit een samenvoeging van twee Egyptische woorden: 'tar' (weg of pad) en 'ro' (koninklijk), maar de onderstaande 8 combinaties van de 4 afzonderlijke letters geven talloze aanwijzingen over de vermoedelijke herkomst.
TARO(T):

  1. TORA Leer, aanwijzing (Hebreeuws)
  2. ORAT Taal, het woord (van het Latijnse 'oratio')
  3. RATO De verwezenlijking (van het Latijnse 'ratus')
  4. ATOR Egyptische godheid van de inwijding
  5. ROTA Het rad van wording (Latijn)
  6. OTAR Horen (van het Griekse 'otarion')
  7. AROT Werken (van het Griekse 'arotos')

Desalniet te min is de Tarot voor mij een bruikbaar middel geworden om antwoord op vragen te krijgen. Het mooiste cadeau vond ik, toen ik een legging voor iemand deed en de persoon in kwestie exact wist waarover het ging en ik nog geen idee had.
Dit was voor mij een teken dat de Tarot inderdaad werkt voor die gene, waarvoor ze gelegd wordt.


Wilt u weten wat het advies van uw geboortedag is?
Of wilt u een ander advies van de Tarot? Ik wil graag een legging voor u doen. Neem even contact op voor een afspraak.

Reiki


Wat is Shamballa Reiki of wel Multi Dimensional Healing?

Dr. Usui

Een van de mooiste manieren om met energie te werken en heling te geven is Reiki. Reiki kun je vertalen naar “universele levensenergie”. Reiki is veel ouder dan iedereen denkt. Het is herontdekt door Mikao Usui in Japan rond het jaar 1900. Reiki was al bekend in de tijd van Atlantis en is daar, door Saint Germain onderricht aan zijn leerlingen en volgelingen.

Shamballa Multi Dimensional Healing werd vroeger ook Shamballa Reiki genoemd. Ook wordt het wel nieuwetijdsreiki genoemd.

Wat wil Multidimensionaal zeggen?

Op de aarde leven we in de 3e dimensie, sommigen gaan al naar een volgende dimensie. De energie van Liefde en Licht van de Shamballa verbindt je met de oerbron van alles, de aarde en bewuste energieën van buiten de aarde : De energie is dus multidimensionaal.

Wat gebeurt er tijdens een reiki-behandeling?

Bij een persoonlijke en directe Reiki behandeling wordt de client in aangeklede toestand op een behandeltafel behandeld. Makkelijke en niet knellende kleding is wel gewenst ter bevordering van de ontspanning.

Door middel van verschillende en bepaalde handposities wordt de universele energie via de Reiki-behandelaar doorgegeven. Vindt de client het onplezierig om direct aangeraakt te worden houdt de behandelaar zijn handen enige centimeters boven het lichaam.

Intieme aanrakingen en alle posities die de client als onplezierig ervaart worden uiteraard vermeden. Reiki vindt altijd de juiste weg.

De behandelaar zorgt voor een schone, prettige, warme en rustige behandelruimte. Eventueel bedekt hij de client met een deken zodat deze het niet koud zal krijgen. Muziek of wierook kunnen in overleg met de client gebruikt worden, afhankelijk van diens wensen. Hoewel deze hulpmiddelen vaak standaard gebruikt worden, vindt niet iedereen dit prettig.

Reiki Symbool

Afstandsbehandelingen worden gegeven zonder lijfelijke aanwezigheid van de client. Bij voorkeur op afspraak. De client zorgt zelf voor de nodige rust en ruimte en een zoveel mogelijk ontspannen lichaamshouding. Ook hier is makkelijke niet knellende kleding gewenst. De Reiki-behandelaar stuurt met behulp van symbolen de universele energie (Reiki) naar de client. Hierbij is de intentie van de Reiki behandelaar het belangrijkst.

De symbolen zijn een sleutel waarmee het makkelijker is om toegang tot de Reiki energie te krijgen. In principe zou je Reiki ook zonder deze symbolen moeten kunnen sturen.

Wilt u een Reiki behandeling? Neem dan bel of mail ons voor een afspraak. Houd er rekening mee dat er vaak meerdere behandelingen nodig zijn.
Neem even contact op voor een afspraak.

Pendelen


Met pendelen wordt bedoeld het beantwoorden van (levens) vragen met behulp van een pendel, een vaak druppelvormig stenen, metalen, glazen of houten voorwerp aan een draad of kettinkje. Pendelen wordt ook gebruikt om mogelijk antwoorden te vinden op (levens) vragen of om zogenoemde "energieën" te detecteren.

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat pendelen zou werken, maar ik ben van mening dat het instrument goed werkt. Ik kan met behulp van de pendel ook uw vragen beantwoorden. Zij het dat ik voor die tijd eerst check met de pendel óf ik de vraag mág beantwoorden. Of dit mag of niet geef ik voor die tijd aan. Het is dan de bedoeling dat u een vraag stelt die met ja of nee beantwoord kan worden. De pendel kan dan het antwoord geven. Een ja een nee of geen antwoord.

Bij het pendelen houdt men het uiteinde vast van een ketting met een lengte van 5 tot 10 centimeter. Aan het andere uiteinde hangt een voorwerp van metaal, glas, hout of ander materiaal, dat als een klein gewicht functioneert. Dit voorwerp moet wel in een punt naar beneden hangen. Dit voorwerp kan ,allerlei maten en vormen hebben.

Het stellen van vragen moet zorgvuldig gebeuren om een goed antwoord te kunnen verkrijgen. De vraag moet daarom exact worden gesteld en men kan maar één vraag tegelijk stellen. De pendel zou dan door een specifieke manier van bewegen de vraag kunnen bevestigen met 'Ja' of met 'Nee'....

Gaat u zelf aan de slag met pendelen doe dan het volgende. Voordat u met pendelen begint laat dan uw energie en die van de pendel op elkaar inwerken, draag de pendel gewoon bij u b.v. in uw broekzak. Maak duidelijke afspraken met u zelf en de pendel zoals, wat is Nee of wat is Ja....

Voordat u begint ga deze vragen duidelijk maken. Houd de pendel vast en stel de vraag wat is Ja, laat de pendel los zodat hij vrij kan bewegen en kijk welke kant de pendel opdraait of beweegt! Dit doet u ook met Nee, ook met Weet Het Niet, ook met Geen Antwoord.

Dit is voor iedereen anders, als jij je er goed bij voelt dan ga je gang, er zijn geen vaste bewegingen of draairichtingen voor de antwoorden. Voor de één is Ja, pendel draait rechtsom, voor de ander is Ja, de pendel draait linksom.

Ga hier gewoon rustig mee om, zodat er gewenning optreed. En ja de meningen zijn hierover verdeeld, leen uw pendel nooit uit aan een ander, want dan gaat die persoon zijn energie erin zitten. Ook dit is gewoon persoonlijk, als u uw pendel wilt uitlenen dan is dat aan u!

Willt u dat ik wat voor u uit pendel? Neem gerust contact op. Wilt u zelf leren pendelen? Neem even contact op voor een afspraak.

Meditatie


Vanuit de dagelijkse beslommeringen even tot rust komen is voor iedereen belangrijk. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. We zitten nog niet of we denken alweer, dit moet nog gebeuren, en dat moet nog worden afgewerkt. De rust vinden gaat niet zo makkelijk. Het vraagt om concentratie. Daarmee bedoel ik dat je met je volle bewustzijn je concentreert op het rust nemen.
Ga als je zit, met je aandacht naar je ademhaling en wordt echt bewust van je ademhaling. Door je ademhaling wat langer aan te houden, wat dieper te ademen, kom je wat hoger in je hoofd en wat lager in je buik met je ademhaling. Forceer niets, laat de ademhaling zo natuurlijk mogelijk zijn. Terwijl je zo met je aandacht bij je ademhaling bent, zul je merken dat je verstand trager en stiller wordt. Je bent op weg naar je rustpunt. Het kan zijn dat je je in je hoofd wat lichter gaat voelen en in je onderlichaam zwaarder. Je raakt door deze bewuste ademhaling in een goede aarding. Zodra je dit ervaart, zul je je volledig ontspannen gaan voelen. Je geeft je over aan de rust in jezelf waardoor je je ruimer en grootser voelt.
Op dat moment komen er allerlei mooie en liefdevolle inzichten voor je naar boven zoals: vergeten hobby’s; liefdevolle vriendschappen uit het verleden; diepere wensen voor jou leven; de waardevolle vergeten tips van je ouders; inzichten in problemen waar je mee worstelt of gewoon alleen maar de rust die je zo nodig hebt.
Dit mag je al een meditatie noemen, een meditatie van rust en ontspanning.
Naarmate je dit vaker doet, krijg je steeds meer de behoefte om dit rustpunt op te zoeken. Dit soort momenten variëren van ± 5 tot 15 minuten. Het geeft je een verfrissing en een bewustwording bij jezelf. Je voelt je krachtig en je kunt het leven weer aan. Je staat weer in het Nu, met beide benen op de grond.
Op onze meditatie avonden wordt hier veel aandacht aan geschonken.

Mocht u een meditatie avond willen mee maken? Neemt u dan contact met mij op.

Klankschalen


Klankschaaltherapie

Klankschaaltherapie is een vorm van alternatieve muziektherapie, waarbij de klanken die worden opgewekt door middel van klankschalen een therapeutische werking hebben. Men kan middels klankschaaltherapie zowel lichamelijke als psychische klachten behandelen.

De klankschalen waarmee klankschaaltherapie werkt, zijn ronde schalen die vaak vervaardigd zijn uit meerdere metaalsoorten, maar ook van bijvoorbeeld kristal kunnen zijn. De klank eigenschappen van een klankschaal zijn afhankelijk van diameter, grondstoffen en wanddikte, en zijn voor iedere schaal uniek. Kenmerkend voor het geluid van klankschalen in het algemeen is dat het rijk is aan boventonen. Tijdens klankschaaltherapie, ook wel klankschaalmassage of klankschaalhealing genoemd, wordt de cliënt omgeven door de klank van klankschalen die worden aangeslagen met een klopper, aangestreken met een ronde houten stok. Zelf gebruik ik alleen metalen klankschalen.

Geschiedenis van de klankschaal

Over de oorsprong van klankschalen bestaat, evenals over de oorsprong van klankschaaltherapie, veel onduidelijkheid. In westerse samenlevingen spreekt men vaak van "Tibetaanse klankschalen", maar er is weinig bewijs dat klankschalen in Tibet worden of in het verleden werden gebruikt op de manier waarop men klankschalen in klankschaaltherapie gebruikt. Wel zijn er in tempels en woningen in het Himalaya gebied schalen te vinden die grote gelijkenis vertonen met de metalen klankschalen die men in het Westen gebruikt voor klankschaaltherapie. Deze schalen uit onder andere Nepal worden echter gebruikt als offerschalen en als eetgerei.

De oorsprong van klankschalen wordt dus in het Himalaya gebied gezocht. Maar over de kwestie waarom deze schalen die geen andere functie dan offerschalen en eetgerei hadden zo‘n bijzondere klank kunnen voortbrengen bestaat onenigheid. De algemene consensus is dat de klankschaal terug te voeren is naar sjamanistische tradities. Zo luidt een van de opvattingen dat de klankschalen gemaakt zijn door rondreizende sjamanistische smeden, die de klankschalen wellicht produceerden voor monniken. Deze schalen zouden gemaakt zijn van zeven metalen, waarbij iedere gebruikte metaalsoort in verbinding zou staan met een van de zeven planeten: Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus.

Klankschaaltherapie in theorie

Onder klankschaaltherapeuten bestaat enige verscheidenheid in de theorieën waarmee klankschaaltherapie wordt onderbouwd. Sommige klankschaaltherapeuten onderbouwen klankschaaltherapie door middel van ogenschijnlijk natuurkundige argumenten, andere klankschaaltherapeuten zoeken een verklaring voor de therapeutische werking van klankschalen in het spirituele. Meestal worden de therapeutische effecten van klankschalen echter gezien als even natuurkundig als spiritueel.

De meest gangbare theorie gaat uit van de aanname dat alles in het menselijk lichaam – dat wil zeggen alle organen, zenuwen, lichaamsvloeistoffen, weefsels, enzovoorts – een eigen trillingsfrequentie heeft. Lichamelijke en psychische klachten zouden ontstaan wanneer deze trillingsfrequentie verstoord raakt. Dit zou onder andere het gevolg zijn van de geluiden waaraan men dagelijks blootgesteld wordt. Volgens deze theorie produceren klankschalen een harmoniserende klank, waardoor de trillingsfrequenties van het lichaam weer hersteld worden.

Een andere theorie stelt dat hoge frequenties die met klankschalen worden geproduceerd niet hoorbaar zijn voor het menselijk oor, maar wel worden opgeslagen als energie, waardoor de klank van klankschalen de cliënt helder en energiek maakt.

Klankschaaltherapie, klankschaalmassage, klankschaal concert

Wanneer een cliënt een klankschaaltherapie sessie ondergaat, wordt dit ook wel een klankschaalmassage, klankschaal concert of klankschaalbad genoemd. Al deze termen illustreren de praktijk van klankschaaltherapie. De cliënt ligt tijdens de klankschaaltherapie doorgaans met de rug op een behandeltafel, matras of matje. Rond de cliënt zijn meerdere klankschalen opgesteld, die beurtelings of tegelijkertijd worden bespeeld. Soms worden klankschalen bespeeld die op het lichaam van de cliënt geplaatst zijn; bijvoorbeeld op de borst, buik of het voorhoofd. Hiervoor vraag ik altijd toestemming aan de patiënt en wanneer deze hier moeite mee heeft laat ik dit. Tenslotte kan ik ook schalen vasthouden, en die tijdens het bespelen langs het lichaam van de cliënt bewegen. Het aantal klankschalen dat tijdens een klankschaalmassage wordt gebruikt varieert van enkele tot meerdere klankschalen.

Tingsha Tijdens de klankschaalmassage concentreer ik me op specifieke delen van het lichaam, waar meer harmonisering nodig is. Ook richt ik me op de behandeling van de chakra‘s; een zogenaamd chakra-klankbad. Specifieke klankschalen hebben effect op specifieke klachten. Wanneer men zelf klankschalen bezit, is het tot op zekere hoogte mogelijk om klankschaalmassage op het eigen lichaam toe te passen. Tevens gebruik ik het geluid van klankschalen vaak als ondersteuning tijdens of aan het begin en einde van een meditatie.

Klankschaaltherapie wordt vaak toegepast als zelfstandige therapie, maar vaak gecombineer ik deze met andere alternatieve geneeswijzen. Ook kan de klankschaal therapeutisch worden gebruikt in combinatie met andere instrumenten, zoals de didgeridoo of de tingsha. Er is dan sprake van alternatieve klanktherapie, waarbij de behandeling ook wel een klankbad, klanktherapie of klankhealing wordt genoemd.

Kanttekeningen bij klankschaaltherapie

Er is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van klankschaaltherapie. Ook de aannamen waarop de theorie achter klankschaaltherapie is gebaseerd, zoals de gedachte dat ieder onderdeel van het menselijk lichaam een trillingsgetal heeft en dat die trillingsfrequentie door middel van klankschalen kan worden beïnvloed, is nooit wetenschappelijk bewezen. Zodoende wordt klankschaaltherapie door critici gezien als pseudowetenschap. Ik ga af op mijn eigen ervaringen en ik respecteer de mening en ervaring van de cliënt.

Bij welke klachten

Klankschaaltherapie wordt vooral veel toegepast als ontspannende behandeling in de strijd tegen stress, spanning en burnout. Ook wordt klankschaalmassage toegepast bij slaapproblemen en bij een scala aan lichamelijke klachten, waaronder gehoorklachten. Mochten er klachten zijn met de spieren, dan kan een stemvork ook verlichting brengen. Deze stemvork brengt ook de trilling in het bottengestel, waardoor het lichaam en de spieren ontspannen.

Duur van klankschaaltherapie

De duur van therapie door middel van klankschalen varieert van sessie tot sessie De duur van een klankschaalmassage, klankbad of klankschaal meditatie varieert sterk; van 10 minuten tot enkele uren. Ook het aantal behandelingen loopt uiteen van een enkele behandeling tot regelmatig terugkerende behandelingen. Dit alles gaat natuurlijk in overleg.

Wilt u meer weten, of een specifieke sessie mee maken? Neem even contact op voor een afspraak.

Edelstenen


De helende werking van mineralen en edelstenen

Helende kwarts Al sinds de oudheid zijn mensen bezig geweest met stenen. Stenen werden gebruikt om vuur te maken en ze werden bewerkt tot gereedschappen. Later werden ze ook gebruikt voor decoratie, bijvoorbeeld bij inlegwerk of voor de bereiding van verfstoffen.
In overleveringen is ook melding gemaakt van de helende werking van edelstenen op de mens. Hoogontwikkelde beschavingen wisten dit, maar ook primitievere culturen gebruikten hiervoor stenen.
Medicijnen waren er niet altijd en men leefde veel dichter bij de natuur, zodat men planten, kruiden en ook edelstenen ging toepassen.
Het bleek dat het dragen of opleggen van een bepaalde edelsteen zo’n invloed had dat klachten verdwenen of dat men zich beschermd voelde.
Deze verhalen zijn doorgegeven en op schrift gezet, zodat wij er ons voordeel mee kunnen doen.

Hoe werkt het?

Piramide Voor zover wij weten is de werking van edelstenen nooit wetenschappelijk bewezen en zijn veel mensen sceptisch. Maar door open te staan voor iets wat u misschien niet begrijpt en te geloven in de kracht van de natuur zult u veel plezier van edelstenen kunnen hebben.
Wanneer u een edelsteen vasthoudt kan het zijn dat u een prettig kriebelend of warm gevoel ervaart. Er wordt vanuit gegaan dat dit komt door de trilling die de steen afgeeft.
Alles op aarde bestaat uit atomen en bezit een energetische vibratie.
Deze vibratie wordt opgewekt door elektronen die rond de atoomkern draaien of, beter gezegd, trillen. Sommige stenen geven heel snel energie af, andere werken weer langzamer.
Ook de kleur en de chemische samenstelling van de steen zijn van invloed op de werking.

Hoe u het aanraken van een edelsteen ervaart hangt af van uw eigen gevoelens met betrekking tot die steen.
Iemand kan een duidelijke reactie ervaren bij een steen, terwijl een ander bij diezelfde steen niets voelt. Elk mens reageert verschillend op edelstenen en niet elke steen zal zomaar bij u werken. U zult zich tot de ene steen meer aangetrokken voelen dan tot de andere. Hoe u weet welke steen u kunt kiezen kunt u in eerste instantie vertrouwen op uw eigen gevoel. Maar mocht u specifieke vragen hebben hoor ik dit natuurlijk graag.

Stenen kunnen u gelukkig en tevreden maken wanneer u open staat voor de werking van de steen en voor hun schoonheid.

Mocht u een healing met mineralen en/of edelstenen willen? Neemt u dan contact met mij op.

Fytotherapie


Het advies uit een Tarot-les was voor mij net het zetje om te beginnen met de opleiding tot Fytotherapeut.

Die ik begin 2018 dan ook ben begonnen bij Sorag en ik hoop mijn diploma eind 2019 op zak te hebben.

Wanneer ik mijn diploma op zak heb zal ik mijn aanbod hier aanvullen met allerhande kruidenmiddelen.

Contact.


Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Mail het ons:

Klik hier om ons te mailen. Kunt u niet mailen door hier te klikken mail dan naar: info[at]bijliesendre.nl (vervang dan wel [at] door een @)


Of heeft u liever telefonisch contact? Dan kan dat op 06-11 29 35 22

Powered by w3.css